05_front_pers_acc SC_pers_rear 03_Front_top Pers

 

Na našem pracovišti je nainstalován nový přístroj – jedná se o nejmodernější rentgenové zařízení, které lze v zubním lékařství využít tedy tzv. CBCT rentgen – zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytváření 3D projekcí předem určené oblasti v ústní dutině pacienta. Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření. Díky tomu disponují CBCT přístroje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření. Oproti klasickému rtg přístroji je jeho výhodou možnost trojrozměrného zobrazení snímané oblasti (klasický rtg přístroj pořizuje pouze dvourozměrné obrazy) čímž poskytuje nesrovnatelně lepší představu o tvaru kosti, uložení jednotlivých struktur a jejich vzájemném vztahu.